MENU
Aula_close Layer 1

Budgetfordeling

FORMÅL:   

At give bestyrelsen mulighed for komme med forslag (i løbet af året) til, hvilke områder man ønsker styrket i den kommende budgetperiode.

Skolebestyrelsen skal godkende det endelige budget. For at sikre den bedst mulige behandling af budgettet, arbejder skolebestyrelsen med budgettet efter følgende årshjul:

Januar-februar Skoleledelsen indsamler materiale til budgettet fra skolens parter (teams, elevråd, ledelse), årsregnskabet foreligger.
Februar Skoleledelsen udarbejder budgetforslag, som behandles i skolebestyrelsen (1. behandling).
Marts 2. behandling af budget og godkendelse.
April Skolebestyrelsen får orientering om budgetopfølgning forud for næste skoleårs planlægning.
August

Byrådets budgetoplæg til behandling i skolebestyrelsen

Høringssvar udarbejdes.

Budgetopfølgning til orientering.

September-oktober  Byrådets behandling af kommende års budget.
November

Budgetopfølgning og drøftelse af pejlemærker forud for næste budgetår

 

Godkendt på skolebestyrelsesmøde januar 2019