MENU
Aula_close Layer 1

Lærerstuderende på Thorning skole

 

På Thorning skole kan man som lærerstuderende vælge at komme i praktik under sin uddannelse - vi sætter stor pris på, at modtage de lærerstuderende og ser frem til et rigtig godt samarbejde.  

Igennem samarbejdet med de lærerstuderende får vi gennem de lærerstuderende stillet spørgsmål til vores hverdage, og vi vil som skole også gerne være med til at give de lærerstuderende det mest realistiske billede af virket som lærer.  

Som lærerstuderende vil man opleve at få en arbejdsuge, som svare til 37 timer. 

Som lærerstuderende på Thorning skole indgår man på lige fod med lærerne. Det vil sige, at alt forberedelse og undervisning foregår på skolen - de studerende skal helst deltage i næsten alle de aktiviteter, som er på skolen. 

Thorning skole ønsker at have et tæt samarbejde med de studerende og Via University College - Thorning skole har en praktikkoordinator, der varetager samarbejdet mellem skolen og Via University College - De lærerstuderende får tilknyttet en praktikvejleder, som har linjefagene eller de undervisningsfag, som de studerende har praktik i. 

 

 

 

 

Dokumenter