MENU
Aula_close Layer 1

Klassekasser

FORMÅL:      

At have midler til at ”forsøde” klassens hverdag med, på såvel almindelige skoledage som på ekskursioner, samt at medfinansiere lejrskole.

Pengene indsættes på bankkonto, der administreres af forældrerådet.

Bidragene til klassekassen kan komme fra indsamlinger og fælles arrangementer samt ved anonyme bidrag. Der skal tages skyldigt hensyn til, at ingen elever eller forældre føler sig mindreværdige m.h.t. indbetalinger.

Skulle en klasse blive opløst eller have et beløb stående på kontoen ved skolegangens ophør (9. kl.), deles beløbet efter forældregruppens retningslinjer.

Ved skoleskift eller fraflytning kan en elev ikke stille krav om tilbagebetaling af erlagte beløb – de tilhører ”klassen”. Ligeledes har nye elever del i klassekassen. Klassekassen kan med fordel opdeles i to separate kasser, som dels finansierer forældrerådets klassearrangementer og dels ”forsøder” klassens aktiviteter i skolen.

Det er forældrerådet, der bestyrer klassekassen og en evt. rejsekasse. Klassekassen dækker div. gaver, ting til at forsøde klassens dagligdag/frikvarterer og arrangementer eller udflugter. Det er op til den enkelte klasse eller årgang, om de ønsker at oprette en separat rejsekasse til forsøde lejrture med. Denne rejsekasse bruges til ekstra indgangsbilletter, naturvejleder eller andet der gør lejrskolen mere spændende og fagligt givende. Se mere under lejrskoler.

Skolebestyrelsen anbefaler at der oprettes en klassekasse for hver klasse/årgangen og en fælles rejsekasse på årgangen. Vi anbefaler en årlig indbetaling til klassekassen fra hvert barn – beløbet er op til den enkelte klasse/årgang. Det er dog vigtigt at holde sig for øje at indbetaling til klassekasse er frivilligt og ingen kan derfor tvinges.

Pengene i rejsekassen kan komme fra arrangementer/møder hvor der sælges kage, sodavand eller kaffe. Eller de kan komme fra salg af lodsedler, fælles arbejdsdag hos en bondemand eller lignende, salg i skoleboden, boder til skolefesten, Elevernes by og meget mere, kun fantasien sætter grænser.

Arrangementer hvor der er mulighed for at samle penge ind til rejsekassen.

Klassetrin

Arrangement

  1. klasse

 

  1. klasse

 

  1. klasse

 

  1. klasse

 

  1. klasse

Bod til skolefesten – indtjening til Ahl Hage.

  1. klasse

Bod til skolefesten

  1. klasse

Klassen står for bagning og salg i skoleboden.

Bod til skolefesten

  1. klasse

Elevernes by

  1. klasse

Elevernes by

  1. klasse

 

Revideret 10.oktober 2018