MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til forældrerådet på Thorning Skole

Velkommen til forældrerådet

Forældrerådet har en vigtig rolle i klassens og dermed også dit eget barns trivsel. Det er derfor både en vigtig, men også sjov og spændende opgave, du har påtaget dig.

Opstår der spørgsmål undervejs i Jeres arbejde, så er I altid velkomne til at kontakte en af os fra skolebestyrelsen (vores kontaktoplysninger findes på Aula eller skolens hjemmeside).

Håber I må få nogle gode timer sammen, rigtig god fornøjelse med arbejdet.

- Skolebestyrelsen

Hvad er et forældreråd?

Forældrerådet består af 4-8 personer, der vælges blandt klassens/årgangens forældre ved forældremødet i starten af skoleåret. Forældrerådet kan bestå af forældre, der selv har meldt sig eller af forældre valgt ud fra klasselisten, så opgaven fordeles lige blandt klassens forældre. Man sidder som regel i forældrerådet i en periode på 2 år.  I 0. klasse vælges forældrerådet kun for 1 år af gangen.   

Skolebestyrelsen indbyder alle forældreråd til mindst et møde årligt, hvor vigtige emner vendes.

Forældrerådets rolle:

At være

 • Ambassadører for god trivsel
 • Bindeled mellem forældre og medarbejdere
 • Bindeled mellem forældre og skolebestyrelse

Dette udmønter sig i tre konkrete opgaver;

 • Forældremøder
 • Sociale arrangementer
 • Andre opgaver

Forældremøder:

Forældrerådet og klasselæreren har en fælles opgave, i at planlægge forældremøde en gang om året.

 • Klasselæreren fastsætter en dato for årets forældremøde.
 • Klasselæreren tager initiativ til at afstemme dagsordenen med forældrerådet.
 • Skolebestyrelsens kontaktpersonen, som er udpeget til den enkelte klasse, deltager i forældremødet og informerer forældrene om skolebestyrelsens arbejde.
 • Forældrerådet aftaler, hvem der sørger for kaffe, kage el. lign til mødet. Husk det er tilladt at bede andre forældre om hjælp til dette.

Klasselæreren vil som oftest have en del informationer af faglig eller social karakter på dagsordenen, men det er også på forældremøderne der er mulighed for at vende andre temaer, som forældrerådet finder relevant for alder eller klassetrin (se oversigt over emner, der kan være vigtige at få vendt gennem skoletiden). Alt efter emnet kan et tema blive behandlet i åben diskussion, som gruppearbejde, via dialogkort, gennem spil eller med en oplægsholder udefra. Hvis man ønsker en oplægsholder udefra, vil det være en god ide at lave arrangementet i god tid og evt. i samarbejde med en anden klasse/årgang (spørg gerne skolens medarbejdere i forhold til om det kunne have relevans for flere, og derfor kan støttes økonomisk af flere).

Forældrerådet opfordres til at lede forældremødet.

Ovenstående tager udgangspunkt i princippet for skole/hjem-samarbejde (se nærmere på skolens hjemmeside).

 

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Lektielæsning og hjemmearbejde

Undervisning i etik/moral

Lejrskole

Børns parathed i undervisningen

Pligter hjemme

Blå mandag

Hvordan lærer børn at læse og skrive

Mobiltelefoner og sociale medier

Motivation i undervisningen

Børn og skærmtid

Lejrskole

Mobiltelefoner og sociale medier

Opdragelse; At være forældre/lærer

Børns fritid

Fritidsjob

Legeaftaler og legegrupper

Sengetider

Sengetider

Lejrskole

Komme-hjem tider

Komme-hjem tider

Klassens sociale liv (uro/mobning/kliker)

Lommepenge

Spisevaner – madpakker

Fødselsdage – regler

Modetøj mm.

Modetøj mm.

Spisevaner - madpakker

Spisevaner – madpakker

Klassens sociale liv

Skole/hjem samarbejde

Klassens sociale liv (uro/mobning/kliker)

Gæsteundervisning af forældre m.fl.

Gæsteundervisning af forældre m.fl.

Gæsteundervisning af forældre m.fl.

Alkohol og fester

Skolens ordensregler og frikvarterer

Alkohol og energidrik

Stoffer/ misbrug

Børn og trafik

Fester

Hærværk

Børns fritid

Stoffer/misbrug

Eksamensparathed

Børns kreativitet

Fritidsjob (6.kl)

 

Børns sprog

Hærværk

 

Sociale arrangementer

Forældrerådet har til opgave at planlægge eller uddelegere planlægningen af 1-2 arrangementer om året. Arrangementerne har til formål at styrke sammenholdet i klassen eller på årgangen, både mellem børnene og forældrene. Ønsker man hjælp fra andre forældre, er det vigtigt at melde klart ud, hvilke opgaver der ønskes hjælp til. Husk at invitere/informere klasselærerne om arrangementerne, så han/hun kan hjælpe til med at opfordre til fremmøde fra alle forældre.

Vigtige pejlemærker for at så mange som muligt kan deltage:

 • Arrangementet er for hele familien, den ene forælder eller kun for børnene
 • Det varer max 2-3 timer (søndag eftermiddag kan de fleste afse tid)
 • Arrangementet skal ikke være for dyrt (ingen dyre entre/billetpriser), men der må gerne tages ”overpris” for mad og drikke for at spare op til rejsekassen eller klassekassen.
 • Det skal ikke være for langt væk

I forhold til planlægning af forskellige arrangementer skal man helst undgå sammenfald med andre arrangementer på skolen eller i SFOen. Sørg derfor at få tjekket skolens kalender over traditioner, samt at det ikke falder sammen med en fødselsdag i klassen. 

Det kan være en god idé med arrangementer helt uden børn. Et godt kendskab til klassens øvrige forældre, gør det lettere at tale sammen, hvis der skulle opstå problemer børnene imellem.

 

Ideer til sociale arrangementer:

 • Grillaften
 • Skovtur, evt. kombineret med et løb med poster
 • Orienteringsløb/ skattejagt, evt. på skolen
 • Bål med snobrød og pølser
 • Fællesspisning, evt. som sammenskudsgilde
 • Diskotek/pyjamas party
 • Overnatning på Aqua, Kattegatcenteret, Givskud, Ree Park m.fl.
 • Overnatning på skolen
 • Fisketur
 • Skøjtehallen
 • Cykeltur
 • Kanotur
 • Udflugt til Søndergaards have i Skræ
 • Teatertur eller biograftur
 • Filmaften på skolen
 • Julefest eller klippe- eller bagedag
 • Boldspil på sportspladsen
 • Leg i gymnastiksalen
 • Spilleaften – brætspil, gæt og grimasser, quiz
 • Mødrebrunch
 • Fædre/drenge udflugt
 • Mødre/pige shopping

Andre opgaver:

Klassekasse

Det er forældrerådet, der bestyrer klassekassen og en evt. rejsekasse. Klassekassen dækker diverse ting som gaver, ting til at forsøde klassens dagligdag, frikvarterer, arrangementer eller udflugter. Det er op til den enkelte klasse eller årgang, om de ønsker at oprette en separat rejsekasse til at forsøde de forskellige lejrture med. Denne rejsekasse bruges til ekstra indgangsbilletter, naturvejleder eller andet der gør lejrskolen mere spændende og fagligt givende.

(se mere under lejrskoler) 

Skolebestyrelsen anbefaler, at der oprettes en klassekasse for hver klasse/årgange og en fælles rejsekasse på årgangen. Vi anbefaler en årlig indbetaling til klassekassen fra hvert barn – beløbet er op til den enkelte klasse/årgang. Det er dog vigtigt, at holde sig for øje at indbetalingen til klassekasserne er frivilligt og ingen kan derfor tvinges.

Pengene i rejsekassen kan komme fra forskellige arrangementer/møder hvor der sælges kage, sodavand eller kaffe. Eleverne kan også tjene penge til rejsekassen via salg af lodsedler, fælles arbejdsdag hos en bondemand eller lignende, salg i skoleboden, boder til skolefesten, "Elevernes By" og meget mere, kun fantasien sætter grænser.

Arrangementer hvor der er mulighed for at samle penge ind til rejsekassen.

Klassetrin

Arrangement

 1. klasse
 
 1. klasse
 
 1. klasse
 
 1. klasse
 
 1. klasse

Bod til skolefesten – indtjening til Ahl Hage.

 1. klasse

Bod til skolefesten

 1. klasse

Klassen står for bagning og salg i skoleboden.

Bod til skolefesten

 1. klasse

Elevernes by

 1. klasse

Elevernes by

 1. klasse

Elevernes by

Lejrskoler

På Thorning Skole prioriterer vi lejrskoler højt og mener, at vi kan levere et rigtig flot program gennem skoletiden. Ikke alle familier har råd til selv at tage deres børn med ud at se Danmark eller udlandet, men vi finder det vigtigt, at alle får udvidet deres horisont.

Flere og flere børn finder det svært at sove ude uden mor eller far. Derfor anbefales der fra skolens personale, at forældrene opfordres til at øve dette med deres børn, inden de skal på lejrskole i indskolingen (2. eller 3. klasse).

Der findes tre niveauer af tilbud om lejrskoler, og det er op til den enkelte årgang at beslutte, hvilket lejrskole program man vælger. Det hele afhænger af hvor mange penge man vil kunne spare sammen i årgangens rejsekasse eller klassekasse.  Folkeskoleloven foreskriver, at lejrskoler skal foregå uden forældrebetaling, dog med betaling af kostpenge. Det, som rejsekassen evt. kan, er at forsøde lejrskoleopholdet med en ekstra oplevelse i form af naturvejleder mm. eller opgradere en lejrskole fra indland til udland. Pengene til rejsekassen kan spares sammen ved forskellige arrangementer gennem skoletiden eller indbetales pr. barn, alt efter, hvad der besluttes forældrene imellem på den enkelte årgang. 

Den obligatoriske lejrtur på Thorning skole

Indskolingstur til Komepedal

Mellemtrinstur til Ahl Hage

Udskolingen – Bornholm

     

Skolen betaler leje af Komepedal

 

Kostpenge – 75 kr.

Silkeborg Kommune sikrer gratis ophold i lejren

 

Transport er gratis med DSB

 

Kostpenge – 300 kr.

Transport gratis med DSB

 

Kostpenge – 300 kr.

 

Skoleboden betaler resten.

 

Den udvidede lejrtur på Thorning skole 

Indskolingstur til Komepedal

Mellemtrin – udvidede tur til Ahl Hage

Udskolingen – Bornholm

     

Skolen betaler leje af Komepedal

 

Kostpenge – 75 kr.

Silkeborg Kommune sikrer gratis ophold i lejren

 

Transport er gratis med DSB

 

Kostpenge – 300 kr.

 

Ønsker man en lidt udvidet udgave af det obligatoriske program, kan man vælge at rejsekassen betaler for en naturvejleder på mellemtrinsturen og for indgang på Fregatten Jylland.

(pengene kan samles ind vha. bod til skolefesten i 4 klasse).

Transport gratis med DSB

 

Kostpenge – 300 kr.

 

Skoleboden betaler resten.

Luksus lejrtur 

Vælger man i stedet for luksuslejrturen kan klasserne vælge at tage til København eller en tur til udlandet. Dette kræver, at rejsekassen kan bidrage - der kan være penge i overskud (efter Bornholmerturen), fra salg i skoleboden, indtjening fra "Elevernes By" og evt. ekstra indsamling/indbetaling gennem skoletiden. 

Indskolingstur til Kompedal

Mellemtrinstur til Ahl Hage

Udskolingstur til

 • Bornholm
 • København
 • Udenlandstur
     

Skolen betaler leje af Kompedal

Kostpenge – 75 kr.

Silkeborg Kommune sikre gratis ophold i lejren

Transport er gratis med DSB

Kostpenge – 300 kr.

Rejsekassen betaler for en naturvejleder og indgang til Fregatten Jylland

Transport gratis med DSB

Kostpenge – 300 kr.

Skoleboden betaler resten.

København/udenlandstur

Transport med DSB er gratis

Kostpenge – 375 kr.

(vær opmærksom på, at der er brug for flere kostpenge og lommepenge end dette beløb)

Rejsekassen skal kunne dække omkring 500 til 1000 kr. pr elev.

Gaver 

Nogle klasser har kutyme at give gaver/blomster til:

 • Lærer - ved skoleårets afslutning, til lærernes dag, til skolekomedie, ved sygdom, runde fødselsdage og lignende. 
 • Elever - ved sygdom eller i forbindelse med flytning. 

Legegrupper 

For at styrke trivslen, har nogle klasser haft succes med at indføre legegrupper eller spisegrupper. Det foregår efter skoletid og hjemme hos det enkelte barn. Grupperne blandes tilfældigt (her kan man evt. spørge klasselæreren om hjælp) så der skabes nye venskaber på kryds og tværs af klassen. Grupperne anbefales at være på en størrelse af 3 - 5 elever. 

Det er vigtigt, at man holder arrangementet nede på et plan, hvor alle kan være med, og at varigheden er på et par timer. Synes man ikke man har plads til 3 -5 børn derhjemme , så er en picnic eller fælles lege på skolens område (Sportspladsen eller Lindegården) lige så fint. 

Vælger man spisegrupper, inviteres gruppen på ganske almindelig aftensmad og et par timers leg, hjemme hos hvert medlem af gruppen. 

Intervallet mellem legeaftalerne er op til den enkelte årgang - nogen synes en sammenkomst om måneden er fint, og andre synes det er fint, hvis alle besøges en enkelt gang i løbet af året. Det er kun vigtigt, at holde det på et niveau, hvor alle kan overskue det. 

Fødselsdage 

Det er vigtigt, at det første forældreråd i 0. klasse, fastsætter nogle regler for afholdelse af fødselsdage. Det er vigtigt, at man tænker på klassens/årgangens trivsel og sammenhold, når disse regler laves. Det er vigtigt, at ingen føler sig udenfor. 

Om man beslutter at fødselsdage skal holdes for hele  klassen eller kun for pigerne/drengene eller for hele årgangen, om man samler alle fødselsdage i en måned eller kvartal til en samlet fødselsdag, er op til den enkelte årgang at beslutte. 

Skolebestyrelsen 

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 medlemmer af elevrådet (7-9 klasse). Til hvert møde deltager skolelederen eller dennes stedfortræder. Skolebestyrelsen mødes i 2 timer én gang om måneden. Det forventes, at man er forberedt til hvert møde. Som skolebestyrelsesmedlem har man af og til en lille opgave, der består i at man mellem hvert møde enten skal møde op til et forældremøde eller holde møde med forældrerådene. 

I skolebestyrelsen får du indflydelse på de overordnede spørgsmål vedrørende skolen, nemlig principperne for skolens virksomhed og godkendelse af budgettet. Ligeledes arbejder man i skolebestyrelsen med de overordnede retningslinjer i den daglige drift af skolen. 

Skolebestyrelsen har også lov til at sidde med ved ansættelsessamtaler, men den endelige beslutning om hvem der ansættes er op til skolelederen. 

Man vælges til skolebestyrelsen for 4 år af gangen. 

Har det vakt din interesse at være en del af skolebestyrelsen, så kontakt endelig skolelederen eller et af medlemmerne i skolebestyrelsen.