MENU
Aula_close Layer 1

Forældres samarbejde om deres barn læring og trivsel

FORMÅL:

 • At forældrene ved at deres engagement er afgørende for barnets trivsel og læring.
 • At forældre medvirker ved arrangementer på skolen for at fremme såvel den enkelte elevs trivsel som fællesskabet i klassen / på årgangen mellem børn og forældre.
 •  At forældre og skole støtter op om barnets udvikling såvel fagligt som socialt.

Skolen sørger for:

 • At forældrene informeres om livet i skolen og deres eget barns faglige og sociale udvikling.
 • At arbejde på at forældre er bevidste om betydningen af deres involvering i barnets læring og trivsel.
 • At indkalde til samtale om det enkelte barn mindst en gang årligt eller efter behov.
 • At der udarbejdes en elevplan med individuelle mål.
 • At hver klasse / årgang har et forældreråd som tager initiativ til sociale arrangementer i klassen / på årgangen.

Forældrene sørger for:

 • At støtte deres barns læring og trivsel hjemme og i skolen, herunder at medvirke til en konstruktiv dialog om barnets mål og udvikling.
 • At barnet møder undervisningsparat, er velforberedt og respekterer almindelige normer for god opførsel.
 • At holde sig orienteret på forældreintra om skolegangen.
 • At arbejde for et stærkt forældrefællesskab.
 • At deltage i arrangementer på skolen (forældremøder, sociale ting m.m.).

Skolebestyrelsen har sammen med forældrerådene udarbejdet en idebank / årshjul for gode aktiviteter til de forskellige årgange. (forældrerådsmappe).

DIALOG: Thorning Skole ønsker et meget tæt samarbejde mellem skole og hjem. Dette understøttes af en stor viden om, hvad der foregår på skolen og ved, at forældrene kan komme på skolen så ofte som muligt.

FAGLIGHED: Forældredeltagelse skal sikre at skole og forældre i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns læring og trivsel.

FÆLLESSKAB: Det er vigtigt at respektere at børnenes læring går frem for alt, og at en aktiv forældredeltagelse i skolens liv, er en vigtig forudsætning for at børnene oplever skolen som værdifuld.

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde 2016