MENU
Aula_close Layer 1

Fagfordeling

FORMÅL:  

At styrke det faglige, pædagogiske og sociale arbejde i klassen.

  • Der tilstræbes at danne lærerteam med repræsentation af begge køn omkring hver enkelt klasse/årgang. (Se retningslinjer for teamdannelse)
  • Den enkelte lærer skal så vidt muligt læse flere fag i den samme klasse. Dette gælder specielt i de mindre klasser, hvor der er tale om et- eller to-timersfag.
  • En lærer kan kun være klasselærer i én klasse.
  • Dansklæreren er almindeligvis klasselærer. Klasselærerfunktionen kan dog deles mellem to lærere.
  • Lærerteamene er organiseret i indskoling, mellemtrin og overbygning, og lærerskifte vil være imellem faserne.
  • Der informeres så tidligt som muligt om lærerskift.

Godkendt marts 2012