MENU
Aula_close Layer 1

Dagtilbud på Thorning skole

 

Dagtilbud 

På Thorning Skole er der tilknyttet en fritidsdel, som er et fritidstilbud for eleverne i 0.-6 klasse. Ligeledes er der i Troldhøj tilknyttet en SFO, som Thorning Skole har et tæt samarbejde med, hvor flere af vores elever går.

Både SFO´en på Thorning skole og i Troldhøj arbejder efter gældende målsætninger for Silkeborg Kommune.

På Thorning Skole er fritidstilbuddet delt op:

  • SFO´en som i daglig tale kaldes for FRO, er målrettet 0.-3. klasse, samt KLUBFRI, som er målrettet 4.-6. klasse.
  • FROSA er et fritidstilbud for eleverne i inklusionscenteret. Inklusionscenterets fritidstilbud for indskolingen og mellemtrinet arbejder tæt sammen med FRO og KLUBFRI.
  • Tirsdagsklubben er FROSA´s tilbud til udskolingseleverne i inklusionscenteret.

I vores dagtilbud føre vi tilsyn med børnene via vores komme og gå system - børnene kan i dagtilbuddet være sammen med deres venner og udvikle nye venskaber. Eleverne kan i de forskellige dagtilbud på Thorning skole være med til forskellige aktiviteter både ude og inde.