MENU
Aula_close Layer 1

Forældreråd på Thorning skole

FORMÅL:

At skabe trivsel og et godt netværk blandt forældrene i klasserne og på skolen samt sikre det enkelte barns læring og trivsel

Forældrerådet har en vigtig rolle i klassens og dermed også dit eget barns trivsel. Det er derfor både en vigtig, men også sjov og spændende opgave du har påtaget dig.

Opstår der spørgsmål undervejs i Jeres arbejde, så er I altid velkomne til at kontakte en af os fra skolebestyrelsen (vores kontaktoplysninger findes på Aula eller skolens hjemmeside).

Skolebestyrelsen forventer, at alle forældre har interesse i og tager ansvar for at bakke op om deres børns skolegang ved at møde op til forældremøder og arrangementer i både klassen og på skolen. 


Sammensætning af forældreråd

 • Hver klasse på alle klassetrin, skal vælge et forældreråd på 2-4 forældre.
 • Valg bør ske på det årlige forældremøde i starten af skoleåret.
 • Et forældrerådsmedlem kan blive siddende i flere perioder (år).
 • For at give plads til alle, kan klassen vælge at nyopstillere til forældrerådet får fortrinsret.
 • Der vil årligt blive afholdt ét fælles-arrangement for de valgte forældre. Formålet hermed er erfaringsudveksling, mulighed for evaluering af initiativer og inspiration til arbejdet med at styrke netværket.

Skolebestyrelsens har ansvar for at:

 • Arbejdet startes op i 0. klasse. 
 • Deltage i alle forældremøder fra skoleårets start, fortrinsvis repræsenteret ved kontaktpersonen på årgangen.
 • Hjælpe med at forberede det 1. arrangement i 0.klasse samt få gang i samarbejdet med forældrerådet fra klassen.
 • Tage initiativet til det årlige fælles-forældrerådsmøde for alle klassetrin.

Det er den enkelte klasses forældreråds ansvar at: 

 • Afsøge behovet for børnepasning, så dette ikke afholder forældre fra at deltage i forældremøder.
 • Kontakte ikke tilmeldte forældre, evt. i samarbejde med klasselæreren.
  Sørge for at blande forældre ved arrangementer og møder, så alle forældre lærer hinanden at kende (Thorning-Troldhøj, dreng-pige, ’førstegangs’-’fleregangsforældre’).
 • Give nye forældre (førstegangsforældre) i klassen særlig opmærksomhed.
  Tage initiativ til at involvere andre af klassens forældre til at afvikle arrangementer (efter behov).
 • Lade temperaturen på trivslen i klassen indgå som et fast punkt på alle forældremøder / arrangementer, så dette bliver et fælles ansvar.
 • At afklare om der skal etableres en klassekasse og i givet fald administrere denne.

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde 2016