MENU
Aula_close Layer 1

International læseplan

Internationaliseringen som profilering

Hænger tæt sammen med både faglighed og fællesskab samt skolens traditioner (at tage på ekskursioner / lejrskole er prioriteret af skolebestyrelsen).

International læseplan for Thorning skole

For hele skoleforløbet gælder:

  • En fælles faglig international uge eller dage på skolen (måske hvert andet år).
  • En international væg i læringscenteret.
  • Et lejrskoleprogram, som indebærer elementer af udveksling, herunder Erasmus projekter.
  • Deltagelse i e-twinning forløb.
  • Søge lærerkurser i EU regi.
  • Et internationalt udvalg med en repræsentant fra hvert team.
  • Internationalisering må ikke isoleres som en klasselærer- eller sproglærer opgave.