MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation mellem skole og hjem

FORMÅL: 

At sikre en åben og ærlig kommunikation mellem skole og hjem. Kommunikationen foregår i et ordentligt sprog og med respekt for modtageren.

Mål:
Kommunikationen mellem skole og hjem kan deles i 2 store dele: 

  • Informationer fra skolen til hjemmene.
  • Kommunikation mellem skole og hjem om den daglige skolegang (ofte enkeltelevrelateret).

Skolen informerer omkring følgende:

  • Nyhedsbreve fra ledelsen.
  • Årsplaner.
  • Elevplaner.
  • Ugeplaner eller skriftlige informationer fra teamet omkring årgangen vedrørende elevernes læring og trivsel. Herunder beskeder om hjemmearbejde / lektier.

Kommunikation mellem skole og hjem om den daglige skolegang foregår via AULA.

Skolebestyrelsen fordrer, at man svarer hurtigst muligt, men anser en svarfrist på 2-3 hverdage som acceptabel. 

Den skriftlige kommunikation må dog aldrig erstatte den personlige samtale eller kontakten via telefon. Er der tale om bekymringer, problemer m.m. er det primært den personlige samtale der anvendes. (enten ved et møde eller en telefonsamtale).

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 22.januar 2019