MENU
Aula_close Layer 1

Sådan ønsker vi Thorning skole er

VIS HENSYN

Vi forventer en god og respektfuld omgangstone

 • Pas på skolens og andres ting - behandle det ordentligt
 • Tal pænt, og følg de voksnes anvisninger
 • Ryd op efter dig selv
 • Alle har lov til at give deres mening til kende - på rette tid og sted
 • Sammenhold - ingen går alene
 • Klasselokaler er skofrit område, man må have sko på udenfor
 • Faglokaler er åbne for elever sammen med en voksen
 • Følg klassereglerne

VI ER STOLTE OVER AT GÅ PÅ THORNING SKOLE - FORDI

 • Vi tager hensyn til hinanden, og du kan være dig selv
 • Vi accepterer ikke mobberi
 • Vi har gode frikvarterer, fordi der er mange forskellige muligheder med frihed til leg
 • Vi har et godt venskab og altid nogen at være sammen med
 • Vi vægter afvekslende undervisning, hvor udeskole og udeundervisning er vigtige elementer
 • Vi har et højt fagligt niveau
 • Vi har et godt samarbejde mellem grundskole og inklusionscenter 
 • Vi deltager i lejrskoler
 • Alle er velkomne på Thorning Skole, og vi sætter pris på hinandens forskellighed
   

Thorning Skole er VORES skole – derfor passer vi på den