MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til Thorning Skole

I den nordvestlige del af Silkeborg Kommune finder man i det smukke og bakkede landskab Thorning Skole. Thorning Skole er en del af Blicheregnen. Den lokale identitet, som Blicheregnen har, er af stor betydning for Thorning Skole. Mange af eleverne, som går på skolen kommer fra Thorning og omegn, hvor de har stiftet bekendtskab med Blicher samt lært lokalområdet at kende. 

Thorning Skole er en 2-sporet skole fra 0.- 9. klasse samt et Inklusionscenter for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen har ca. 350 elever, og der er ca. 70 ansatte, som er fordelt imellem lærer, pædagoger, pædagogmedhjælpere og kontorpersonale. 

Til skolen er der tilknyttet en fritidsdel, som er er et fritidstilbud for eleverne i 0.- 6. klasse. Skolens fritidsdel er delt op i følgende afdelinger:

  • SFO´en, som i daglig tale kaldes for FRO, er målrettet 0.- 3. klasse, samt  KLUB FRI, som er målrettet 3.- 6. klasse. 
  • FROSA er et fritidstilbud for eleverne i inklusionscenteret. Inklusionscenterets fritidstilbud for indskolingen og mellemtrinet arbejder tæt sammen med FRO og KLUB FRI i dagligdagen. 
  • Tirsdagsklubben er FROSAs tilbud for udskolingseleverne i inklusionscenteret. 

I fritiden kan Thorning Skole anvendes af flere organisationer - dette gælder f.eks. Thorning Friluftsspillet, Silkeborg Ungdomsskole, musikskoler, aftenskoler, idrætsklubber m.m. Dette er med til at gøre Thorning Skole til et levende og inspirerende sted at være.