MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel og antimobbestrategi

Skolens handleplan for trivsel

På Thorning Skole anser vi det gode samarbejde som grundstenen i det forebyggende arbejde mod mobning. Målet er, at samarbejdet understøtter alle elevers trivsel.

Samarbejdet mellem skole og hjem tilstræbes at ske ud fra tesen om, at:

 • forældre er eksperter, når det kommer til deres eget barn.
 • skolens personale er eksperter på børns generelle udvikling og på skolens børnefællesskaber.

Når det opleves, at en elevs trivsel i en periode er for nedadgående, intensiveres samarbejdet mellem skole og hjem, så vi sammen sikrer en fælles indsats.

Forældrenes interne samarbejde på årgangen understøttes og anspores af skolen, da samvær og dialog mellem forældrene fremmer børnenes tolerance i gruppesammenhæng, og dermed har stor betydning for børnenes trivsel.

Thorning Skole har med udgangspunkt i kommunens Lærings- og trivselspolitik udarbejdet en lokal trivselspolitik/værdisæt for trivsel. Trivselspolitikken er udarbejdet i samarbejde med skolebestyrelsen og med inddragelse af elevrådene.

 

Skolens forebyggende arbejde sker gennem

 • Intensivering af skole/ hjem-samarbejdet
 • Inddragelse af intern eller ekstern AKT medarbejder - en person med speciale i adfærd, kontakt og trivsel - Der arbejdes forbyggende og indgribende
 • Tidlig indsats via K-møder
 • Møder mellem sundhedsplejerske, AKT, skolepsykolog, skoleledelse og lærer/pædagog
 • SSP-samarbejde - samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi
 • Trivselsgrupper for børn, der af en eller anden årsag, har det svært
 • Regler for samvær på de enkelte årgange
 • Det generelle arbejde med skolens læseplan for trivsel og udvikling
 • Inddragelse af elevrådet, som aktører i arbejdet med trivsel og fællesskab